מדיניות ביטול

אחד מ-7 סוגי מדיניות ביטול יחול על כל נכס המופרסם באתר Tellavista. אנא לחץ על לשונית התשלום והתנאים בכל מודעה על מנת לראות איזו מדיניות ביטול חלה עליה.


ליברלית

כל הביטולים כפופים לדמי טיפול בגובה 10% מגובה ההזמנה.
בנוסף:
עבור ביטולים 7 ימים או פחות לפני ההגעה, יש להוסיף לסכום הנ''ל 50% מגובה ההזמנה.

סטנדרטית

כל הביטולים כפופים לדמי טיפול בגובה 10% מגובה ההזמנה.
בנוסף:
עבור ביטולים 30 ימים או פחות לפני ההגעה, יש להוסיף לסכום הנ''ל 30% מגובה ההזמנה.
עבור ביטולים 7 ימים או פחות לפני ההגעה, יש להוסיף לסכום הנ''ל 50% מגובה ההזמנה.

נוקשה

כל הביטולים כפופים לדמי טיפול בגובה 10% מגובה ההזמנה.
בנוסף:
עבור ביטולים 45 ימים או פחות לפני ההגעה, יש להוסיף לסכום הנ''ל 50% מגובה ההזמנה.
עבור ביטולים 5 ימים או פחות לפני ההגעה, ייגבה מלוא סכום ההזמנה.

Non-Refundable

Booking amount is non-refundable for cancellations anytime after booking.

48 Hours

Booking amount is fully refunded in case of cancellation 48 hours or more prior to check-in.
For cancellations 48 hours or less before arrival, you will be charged for the full booking total.

24 Hours

Booking amount is fully refunded in case of cancellation 24 hours or more prior to check-in.
For cancellations 24 hours or less before arrival, you will be charged for the full booking total.

72 Hours

Booking amount is fully refunded in case of cancellation 72 hours or more prior to check-in.
For cancellations 72 hours or less before arrival, you will be charged for the full booking total.


  • אורחים המעוניינים לבטל חייבים לעשות זאת באמצעות טופס ביטול הזמנה.
  • דמי הביטול בשום מקרה לא יחרגו מסכום השווה ל-28 ימי שכירות + 10% דמי טיפול.
  • Tellavista יהא הסמכות הבלעדית להחלטה בכל מקרה של ויכוח בין אורח לבעל נכס.
  • אם הנך חייב לבטל עקב נסיבות אשר מעבר לשליטתך ("כח עליון"), Tellavista יהא הסמכות הבלעדית להחלטה בכמה להפחית את דמי הביטול, אם בכלל.

בטל הזמנה